E-Belediye
18. Madde Uygulaması

05/07/2018 tarih ve 2018/46 sayılı Mudurnu Belediyesi Encümen Kararı ile aşağıda belirtilen alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapılmıştır.

Dolayüz Mahallesi;

408 ada 1, 409 ada 1 nolu parseller,

Musalla Mahallesi;

240 ada 1-2

241 ada 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32,

242 ada 5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26,

268 ada 1-2,

269 ada 1,

372 ada 2-3 nolu parseller

ve yoldan ihdas edilen 999 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlardan oluşmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmelik uyarınca düzenlenen parselasyon planlarının dağıtım cetvellerinin ve düzenlemeye ilişkin belgeler Belediye İlan Tahtasına asılmış olup askı süresi içerisinde gerekli bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir.

İlanen Duyrulur