18. Madde Uygulaması

Mudurnu İlçesi Kaygana Mahallesi 26-30-N , 26-30-NE, 26-30MP kadastro paftalarında 105 ada 6-7-8-9-11-14-15-16-17, 110 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14, 347 ada 1-2-3-4 nolu parsellerde Mudurnu Belediye Encümeninin almış olduğu 14.02.2018 tarih ve 2018/12 sayılı karar ile 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulaması işi yapılmış olup, 21.02.2018 - 22.03.2018 tarihleri arasında Belediye İlan Tahtasında uygulamaya ilişkin evraklar ilan edilmiştir. Uygulama ile ilgili bilgi Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir.

Söz konusu uygulama 1 ( bir) aylık askı süresine müteakip kesinleşeceğinden ilgililerin dikkatine sunulur.