E-Belediye
Tarihi Eserler

Saat Kulesi:

Mudurnu'nun doğusundaki bir yamaç üzerindeki saat kulesi, 1890 - 1891 tarihlerinde ahşap olarak yapılmış, 1900 yılında yangın geçirmiştir.1905 yılında çevreden getirilen taşlar ile Mudurnu Hapishanesi'ndeki mahkûmlara yaptırılan kuleye Mudurnulu demirci ustasının yaptığı saat takılmıştır. Kule yaklaşık olarak 3.80 x 3.80 metre boyutlarında kare prizma gövdeli ve 12 metre yüksekliğindedir. Doğuya dikdörtgen söveli bir kapısı vardır Bu kapıdan 30 basamaklı ahşap merdivenlerle üç yöndeki saat kadranlarının bulunduğu yere çıkılmaktadır Kule üzerindeki çanın ağırlığı 140 okka (yaklaşık 185 kg) civarındadır. Saat kulesinin dış cephesi 1990 yıllarda ahşap ile kaplanmış ve günümüzde de Mudurnululara ve gelen konuklarına her saat başı, zamanı hatırlatmaktadır. Ayrıca Musalla Mahallesi'ndeki Deve Köprüsü'nün yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kesme taş ve birbirine geçme kemerli olarak yapılmasından yola çıkılarak, 1700'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Yine ilçe merkezinde iki adet tescilli çeşme bulunmaktadır.

#


Yıldırım Bayazıt Camii:

Padişah 1.Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt'm Bolu şehzadeliği döneminde M.1374 yılında yapılmıştır. Caminin planı geometrik olarak kareye yakın, yan taraflara dar birer kemer ilavesi ile bir metre kadar genişlik sağlanmıştır. Ortalama kalınlığı 1.60 m olan duvarlara 8 tane yaslama ayak eklenerek aralarına kemerler atılmıştır. Duvardan duvara açıklık 20.70 m'dir. Direksiz kubbe açıklığı 19.65 m'dir.637 yıldır ayakta kalan ve kullanılır durumdaki Osmanlı erken dönem mimarisinin en güzel örneklerinden biridir.

#


Kanuni Sultan Süleyman Camii:

1546 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Caminin tavanı ahşap, duvarları taş yapıdır. Duvar kalınlığı 90 cm'dir. Tavan, açma tavan olarak inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisini andırır. Tek minarelidir. Minare, mimari tarzda tuğladan örülmüş ve tek şerefelidir. Halk arasındaki bir söylenceye göre Kanuni, caminin istediği büyüklükte yapılmadığı için beğenmeyip kapısına kilit vurdurmuş, cami ancak vefatından 50 yıl sonra ibadete açılabilmiştir.

#


Orhan Bey Camii:

Orhan Bey Camii'nin yapılış tarihi tam bilinmemekle birlikte 1920'li yıllara ait siyah beyaz Mudurnu fotoğraflarında görülmektedir

Samsa Çavuş Camii:

Mudurnu İlçesi Güveytepe Köyü yakınında bulunmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı cami, bir Cuma mescididir. Hakkında yazılı bir belge bulunmayan caminin, Osman Gazi'nin silâh arkadaşı ve Osmanlı Devletinde ilk çavuş unvanım taşıyan Samsa Çavuş tarafından yapürıldığı kabul edilmektedir. Moloz taş duvarlarıyla sade bir görünüme sahip olan cami; ayakta kalmış en erken Osmanlı eserlerinden biri olması bakımından önemlidir.

Yıldırım Bayazıt Hamamı:

Bayazıt şehzadeliği döneminde yapıldığı, hamamın kapı üzerinde yazılı bulunan kitabesindeki M 1382 ibaresinden anlaşılmaktadır. Kitabeye; 'Hamamın ustası (mimarı) İbrahim oğlu Ömer' diye yazılmıştır. Hamamın stalak fitleri Osmanlı mimari süslemeleri tarihinde bir dönüm noktası oluşturacak derecede önemlidir. Hamamın iç taksimat ve tezyinatı, tanınmış mimarlar tarafından eşine ender rastlanan şaheser bir yapı olarak ifade edilmektedir. Keçeciler bölümü ile giriş kapısının soluna gelen her tarafı geometrik esaslara göre süslenmiş olan üzeri kubbe ve tonaz kemerli soğukluk kısmı ile balıklı kurnası, göbek taşı ve sıcak halveti ile hamam görülmeye değer tarihi bir eser olup, günümüzde de hizmet vermektedir.

#


Mudurnu Kalesi:

1650 yılında Mudurnu'ya gelen Evliya Çelebi Mudurnu Kalesi'ni 8 köşeli, 20 kuleli, bir kapılı, binası kararmış, sur ve kaleleri çökmüş eski bir yapı olarak tasvir eder. Bizans Dönemi'nden günümüze kadar ulaşmış olan kale kurtarılmayı beklemektedir. Mudurnu, Osmanlı Dönemi'nde üç sultan adına cami yapılmış kültür ve ticaret merkezi olan bir yerdir. Mudurnu Kalesi dışında, Çevreli Köyü Cinler Tepesi Mevkii'nde Bizans Kalesi kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca Taşkesti Beldesi, Asartepe Mevkii'nde yine Bizans Dönemi'nden kalma kale kalıntıları mevcuttur. Mudurnu'daki tarihi kalıntılar bunlarla da bitmiyor. Gedikler ve Pelitözü yaylalarında tümülüsler bulunmaktadır.