E-Belediye
Duyurular

İlçemiz Merkezinde faaliyet göstermek üzere 6 adet Taksi Hattı İmtiyaz Hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince ihale edilecektir.

İhale 16/02/2016 Salı günü saat 14:00 de Belediye Başkanlığı toplantı odasında yapılacaktır.

İhaleler ile ilgili şartname, bedeli karşılığında Mudurnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.