E-Belediye
BAŞKAN TÜRKER'DEN İKAMETGAH ÇAĞRISI

Belediyemizin en büyük gelir kaynağı İller Bankası’ndan aldığı paylardır. Bu da ilçemizde resmi olarak ikamet edenlerin sayısına göre belirlenmektedir. Belediyemizin İller Bankası’ndan alacak olduğu payın artması, hizmet kalitemizin artması anlamına gelmektedir. İmkânları kısıtlı olan şehrimizi sizlerin gösterdiği örnek vatandaşlık sayesinde geliştireceğiz. Bunun için alınan her ikametgâh, Mudurnu'muz için artı bir avantaj demektir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl 31 Aralık sonu itibari ile il ve ilçelerin nüfusunu Ocak ayında açıklamaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. Maddesi gereğince adres beyanı ile yükümlü kişiler yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içerisinde Nüfus Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Süresi içinde adres bildiriminde bulunmayanlara ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 68.inci maddesinin C bendi gereğince idari para cezası verilir. Mudurnu ilçe merkezinde ikamet edip nüfus kayıtları köylerde veya başka yerlerde bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 20 iş günü içerisinde nüfus müdürlüğüne giderek bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 5490 sayılı nüfus hizmetleri yasasına göre 1.469TL idari para cezası uygulanacaktır.

İller Bankası'nın katkı paylarından Mudurnu'nun daha fazla faydalanabilmesi ve Mudurnu Belediyesi’nin daha fazla hizmet sunabilmesi için var olan nüfusun arttırılmasına yönelik, Mudurnu'da ikamet etmesine rağmen, başka il, ilçe köylerinde ikametgâhı bulunan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ikametgâhlarının Mudurnu'da olması gerekmektedir. Bu konuda tüm hemşerilerimin gerekli hassasiyet ve özeni göstererek örnek vatandaşlığın gereğini yerine getireceğine inanıyorum.

Necdet TÜRKER
Mudurnu Belediye Başkanı